Wat doe ik

Werkwijze

Aanmelden

U kunt uw kind zelf bij De EigenWijsheid aanmelden. Het kan zijn dat u via uw huisarts een verwijzing voor een psycholoog / orthopedagoog heeft gekregen of dat u zich als ouder(s) zelf zorgen maakt om uw kind.  Als u nog twijfelt, meer informatie wilt of uw kind wilt aanmelden voor behandeling kunt contact opnemen via:

T:  06-19635028 of

e-mail: info@deeigenwijsheid.com


Eerste (intake) gesprek

Na de aanmelding wordt u als ouder(s) – verzorger(s) samen met uw kind uitgenodigd voor een vrijblijvend (intake) gesprek. Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. Afhankelijk van de leeftijd kan een kind of jongere daarna eventueel ook alleen komen. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich wettelijk gezien ook zelfstandig aanmelden. Het doel van De EigenWijsheid is om jongeren die nog thuiswonend zijn, samen met hun ouder(s) / verzorger(s) te zien bij een eerste gesprek.

Het doel van dit gesprek zal zijn om de klachten zoveel mogelijk in kaart te brengen en een advies voor behandeling te geven. Meestal zal hiervoor één gesprek voldoende zijn. Soms echter is een tweede gesprek nodig om de klachten volledig in kaart te brengen of is aanvullend psychologisch onderzoek nodig.


Behandeling

De EigenWijsheid streeft naar kortdurende behandelingen van één tot tien sessies (á 45 minuten). Samen met het kind of de jongere kijken we wat er nodig is om zijn/ haar probleem op te lossen of te verminderen. Hoe zou je het anders willen. We bedenken samen doelen om dit te bereiken. Bij het oplossen van de problemen maken we gebruik van zijn/ haar Eigen Wijsheid en vaardigheden die het al heeft of zou kunnen leren.

Bij de behandeling maak ik gebruik van:

       v Psycho-educatie     

       v Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

       v Oplossingsgerichte Therapie

       v  Gevolgen-model

       v EMDR (traumabehandeling), zie ook EMDR Wondermethode of vaag gedoe.docx

       v Dialectische Gedragstherapie (DGT)

       v Mediatie therapie (behandeling van het  kind via de ouders)

NB: Wanneer er bij het kind / jongere sprake is van eetproblemen zal er indien nodig een diëtiste bij de behandeling betrokken worden.


Psychologisch onderzoek

Daarnaast kunt u bij mij ook terecht voor intelligentieonderzoek. Ik maak hiervoor gebruik van de WISC-III, de meest gangbare test hiervoor. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

1. Omdat de school meer inzicht wil hebben in sterke en minder sterke kanten van uw kind.

2. Als aanvullende informatie wanneer uw kind naar een andere school gaat.

3. Om beter inzicht te krijgen welke behandeling het beste aansluit bij uw kind.


(een intelligentieonderzoek wordt niet door uw verzekering vergoed)